A Child of the Revolution

Monday, 11 January 2010 18:00 Theunis Botha Editorial Dept - Africa
Print

“The insane notion that Julius Malema could be the heir apparent to the ANC throne, as suggested by Jacob Zuma and the latest report that he is not a factory fault, but the representative of a new generation of ANC leaders, should cause a chill to run down the spine of every sane South African and more especially the whites. 

His public statements that he, apparently single-handedly, conquered the apartheid regime and the colonialists and that he will conquer the children of their children, bears this out.” So says Rev Theunis Botha leader of the Christian Democratic Party (CDP) and acting chairman of the Christian Democratic Alliance (CDA).


“African history shows us what happens when power-hungry despots rise to become rulers. These self-opinionated men do not tolerate opposition, but rather mercilessly act against anyone who would question them. Theirs is the only opinion that counts and not even those that bow and scrape before them and stroke their egos are safe from there unpredictable fits of fancy.

“Is this what we in South Africa have to look forward to? If it is then should we not act now and do all we can to warn the people, instead of cracking jokes and making light of so serious a matter?”
 

Kind van die revolusie

“Die gekke insinuasie dat Julius Malema die ANC se troonopvolger kan wees, soos deur pres. Jacob Zuma voorgestel is en die jongste beriggewing dat Malema nie ‘n fabrieksfout is nie maar ‘n nuwe generasie ANC-leiers verteenwoordig, moet ‘n rilling langs elke geestesgesonde Suid-Afrikaner se rugstring, en veral dié van blankes, laat afloop. Sy openbare uitspraak dat hy, skynbaar eiehandig, die apartheidsregering en kolonialisme verslaan het en dat hy ook hul kinders se kinders sal verslaan, demonstreer dit duidelik.” So sê die leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP) en waarnemende voorsitter van die Christen-Demokratiese Alliansie (CDA), ds. Theunis Botha.

“Die geskiedenis van Afrika toon aan ons wat gebeur as magshonger tiranne leiers word. Hierdie selfgesentreerde mense duld nie opposisie nie, en tree genadeloos op teen diegene wat hul optrede bevraagteken. Slegs hul menings geld, en selfs nie eens die wat in onderdanigheid kruip is teen hul onvoorspelbaarheid veilig nie.

“Is dit waarna Suid-Afrikaners moet vooruit sien? Indien wel, moet ons nie nou optree en mense teen die gevare waarsku eerder as om grappies oor ‘n ernstige saak te maak nie?”

Theunis Botha
Christian Democratic Alliance

Image Courtesy of the
Guardian UK
- African National Congress (ANC) Youth League president, Julius Malema. Photograph: Mike Hutchings/ReutersAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP